Rött är det nya bruna

Ja nog är det spännande tider vi lever i. Med Covid-19 inpå husknuten och med allt som följer med det ifråga om social distansiering och psykologiska utmaningar. Teknik som allt mer omvandlar det analoga samhället till ett digitalt dito införs på bred front. Samtidigt sker inte minst en omdaning av samhället som pressar oss inContinue reading “Rött är det nya bruna”