Sequences of Life

Text in Swedish below/Text på svenska nedan

Several years ago, I started a photo project that was very fragmented in nature and had some elements of chance. I handed over a disposable camera, in an envelope addressed to myself, to a randomly selected person and asked her to take a picture and then pass the camera on to someone else, to be repeated until all the photographs were taken. It resulted in a funny little sequence when the camera was taken on excursions, marathons, and a lot of other things before it came back.

So now, after a long break, it’s time again. At the end of August this year (2021), I have started four new sequences. We’ll see if the cameras come back or get stuck on the road. Any results will be published on this page. Along with each camera, I send a small letter with information. The only guidelines that come with the cameras are that each person only takes one picture, that the photographs do not constitute a criminal act (e.g. photographs of military installations, child pornography or the like), and that the camera is passed on to any person of their choice.

———————————————–

För ett antal år sedan påbörjade jag ett fotoprojekt som i högsta grad var fragmenterat i sin natur och hade inslag av slumpen. Jag lämnade över en engångskamera, i ett kuvert adresserat till mig själv, till en slumpvis utvald person och bad henne ta en bild och sedan lämna vidare kameran till någon annan, för att då upprepas tills alla fotografier var plåtade. Det utmynnade i en rolig liten sekvens när kameran togs med på utflykter, maratonlopp och en hel del annat innan den kom åter.

Så nu, efter ett långt uppehåll är det dags igen. I slutet av augusti i år (2021) har jag startat fyra nya sekvenser. Vi får se om kamerorna kommer åter eller fastnar på vägen. Eventuella resultat kommer att publiceras på denna sida.

Tillsammans med varje kamera skickar jag ett litet brev med information. De enda riktlinjer som följer med kamerorna är att varje person bara tar en bild, att fotografierna inte utgör någon brottslig handling (t.ex. fotografier på skyddsobjekt, barnpornografi eller liknande), samt att man lämnar kameran vidare till en valfri person.

Sequence 2021-01

Sequence 2021-02

Sequence…

%d bloggers like this: