Literature/Boktips

Surely it is amazing with all these people who can and want to share their thoughts through the written language. Literature also requires us readers to actively work us through the words, to process what we read in order to understand what is being said and then to draw our own conclusions. It activates a lot of processes inside, much like an abstract painting can elicit reflection and emotional reactions. Novels, articles, short stories, biographies and much more can add so much to us humans. On this page you will find a small fragment of books I find interesting from perspective of art, philosphy, social subjects, history, phsycology and more. It is just a selection and there will certainly be new tips as you go.

———————–

Visst är det fantastiskt med alla dessa människor som kan och vill förmedla sina tankar. Litteratur ställer också kravet på oss läsare att aktivt arbeta oss genom orden, att vilja bearbeta det vi insuper för att förstå vad som sägs och sedan dra våra egna slutsatser. Det aktiverar en massa processer inuti, ungefär som en abstrakt målning kan locka till eftertanke och känslomässiga reaktioner. Romaner, artiklar, noveller, biografier och mycket mer kan tillföra så mycket till oss människor. På denna sida hittar du ett litet fragment av böcker jag finner intressanta sett ur perspektiv med samhällsfrågor i centrum. Listan är bara ett axplock och det tillkommer säkert nya tips efterhand.

The Parasitic Mind
by Gad Saad

Saad has written a humorous yet serious book about how silly ideas take root in people’s brains like parasites and poison the ability to think straight. It’s about identity politics, radical feministism, relativism and more. The book is entertaining and thoughtful, but in my opinion partly too anecdotal and bantering. Some useful tips are included in the final chapter, for responding to the types of brain poison Saad highlights.

Saad har skrivit en på samma gång humoristisk som allvarlig bok om hur stolliga idéer rotar sig i människors hjärnor likt parasiter och förgiftar förmågan att tänka förnuftigt. Det handlar om identitetspolitik, radikalfeminism, relativism och mer. Boken är underhållande och absolut tänkvärd men blir väl annekdotisk och raljerande emellanåt. En del tips för att bemöta denna typ av hjärngift ingår i slutkapitlet.

Sapiens
av Yuval Noah Harari

Har du funderat över människans utveckling, från det att vi tog steget från apstadiet till de människor vi är idag. Harari tar dig med på en populärvetenskaplig resa från vårt ursprung. Han är forskare inom historia och samhällsvetenskap och introducerar läsaren till att jämföra olika skeenden i historien med andra fält. Det är tankeväckande och intressant. Det kan vara bra att ha med sig i bakfickan att boken i huvudsak håller ett sakligt, om än populärvetenskapligt, tonläge. De mer moderna skeendena tenderar dock att färgas av politisk bias, vilket kanske kan förklaras av Hararis egen syn på samhällsfrågor. Oavsett detta är boken läsvärd.

Gulag
av Anne Appelbaum

Detta är en bok som likt Solzjenitsyns Gulagarkipelagen redogör för den masslakt av tusen och åter tusen människor som skedde inom det Sovjetiska systemets ramar, från dess början vid 1917 till dess fall. Den ger god inblick i den systematik och framväxt som skräckväldet innebar och hur det integrerades med det sovjetiska samhället.

Gulagarkipelagen
av Alexander Solzjenitsyn

Nobelpristagaren Solzjenitsyn beskriver med sin bok den fängelseindustri som kom att följa hand i hand med Sovjetunionens utveckling. Den bygger på egna upplevelser och vittnesmål från en mängd människor. Han täcker med sitt verk vägen från misstankar och arrestering, genom förhör, tortyr, domslut och transport till fånglägren dit miljontals människor förvisades, led och dog. Apelbaums bok Gulag påminner om Solzjenitsyns verk på många sätt. Detta är dock originalet, oaktat om du anser den välskriven eller ej. Obligatorisk läsning för alla och en var.

Aquinas
av Edward Fezer

Detta är en intressant liten bok för den som vill nörda ner sig i tankar kring gudsbegreppet och hur det påverkats av en av kristendomens förgrundsfigurer Thomas Aquinas.

Arafat
av Allan Hart

Oavsett vilken åsikt du har om den laddade frågan kring Israel/Arabvärldskonflikten är detta en spännande berättelse om Yasser Arafats liv och ledarskap.

Världen efter 1945
av Philip Bell

Bell har med sin bok beskrivit många av de skeenden som tog vid när det andra världskriget slutade. Boken handlar framför allt om relationen mellan USA och Sovjetunionen och hur den påverkat världen. Han lotsar oss genom de moderna afrikanska staternas etablering, Kinas utveckling och mycket mer. Det är spännande och tänkvärt att kunna relatera en del av världshändelserna till egna upplevelser, t.ex. Berlinmurerns fall och dess förspel med Sovjetunionens sista dödsryckningar, när vi stod på randen till fullskaligt kärnvapenkrig.

Sveriges statsministrar under 100 år
av Oscar von Sydow

Detta är en låda av korta små böcker med biografier om våra statsministrar under 1900-talets århundrade. Böckerna ger en god inblick i det parlamentariska Sveriges framväxt och vårt moderna samhälle. Vi lär oss t.ex. om socialdemokratins framväxt, hur nära vi faktiskt varit att slukas av det kommunistiska väldet och vilken drivkraft i demokratiseringsprocessen som funnits inom svensk liberal politik.

Mao
av Jung Chang och Jon Halliday

Detta är en partsinlaga. Det märks på hur boken är skriven, dess ordval och det understryks av att den ena författaren har personlig erfarenhet av att leva under Maos förtryck. Detta till trots har vi det faktum att Mao Tse-tung är en av historiens värsta massmördare. Om så bara en procent av innehållet i denna bok är sann så är det förskräckligt och dessutom ofattbart att så få människor känner till. Jag rekommenderar varmt denna läsning. Författarna har fått en hel del kritik för sin bok som ovetenskaplig. Se gärna på Wikipedia för mer information.

12 Rules for Life
av Jordan B Peterson

Peterson har med sin bok samlat många av sina slutsatser i en slags filosofisk självhjälpsbok. Den uppmuntrar dig som läsare att ta hand om ditt eget liv och möta världen trots alla sina svårigheter. Råden är kloka och tänkvärde, även om jag är tveksam till bokens litterära kvalité.

Porr, horor och feminister
av Petra Östergren

Detta är en synnerligen intressant bok om det förhållingssätt myndigheter, feministiskt etablisemang m.fl. har till prostitution, pornografi, sexarbetares arbetsvillkor och sexkonsumenter. Östergren gör med denna bok upp med många av de myter och stereotyper som omgärdar sexarbetarnas tillvaro och villkor.

The Crisis of Modernity
av Augusto del Noce

Detta är en av de i särklass svåraste böcker jag läst och samtidig är den en enastående profetia över vårt samtida samhälle. Del Noce var italiensk filosof verksam under 1900-talet. Med sin forskning lyckades han fånga den sekulära och nihilistiska utvecklingen som skedde i det västerländska samhället och fortfarande pågår. Han beskriver de krafter som drivit oss in på en väg, där ideologier fungerar som stympade religioner där tro på en och samma gång används som måttstock och förkastas.

Tsar Putin
av Anna Arutunyan

Trots titeln handlar denna bok mer om det ryska samhället än om Vladimir Putin. Den berör frågan hur styrelseskicket i den ryska staten fungerar och hur det upprätthålls och har så gjort genom historien, oavsett om det är ett tsarvälde, sovjetkommunism eller ett modernt Ryssland som dominerar.

Balkans historia
av Sanimir Resic

Detta är en intressant bok om du vill veta mer om Balkan och vad som har lett fram till den konflikt som brakade loss i regionen på 90-talet. Du får följa områdets utveckling från antiken fram till modern tid.

Dumhetsparadoxen
av Mats Alvesson och André Spicer

Har du suttit och vänt papper på jobbet helt i onödan. Kanske motiverar du dina egna arbetsrutiner med floskler om administrativ nödvändighet. Det är just sådan så kallad funktonell dumhet som denna bok handlar om. Det är en lättsmält historia som träffsäkert påvisar alla de där sakerna som görs på jobbet utan att någon egentligen vet varför. Som andra böcker av detta slag blir Dumhetsparadoxen tröttsam efter 2/3-delar men då gör det å andra sidan inget eftersom sluttampen mer eller mindre är en upprepning av den första delen.

De Gaulle
av Julian Jackson

Denna bok om Charles de Gaulles liv och enastående förmåga att ta Frankrike genom kriser och krig till demokratisns försvar är en bok för alla och envar som vill lära sig mer om Europas moderna historia.

Selections from Science and Sanity
av Alfred Korzybski

Korzybski var en polsk-amerikansk oberoende forskare som studerade vad han kallade General Semantics och la fram teser om hur vår fysik och vårt språk är ett filter mellan oss själva och den verklighet vi möter. I denna bok utvecklas huvuddragen av Korzybskis teori.

Kindly Inquisitors
av Jonathan Rauch

Detta är en intressant bok som i huvudsak handlar om ett förhållningssätt till världen vilken Rauch kallar Liberal Science. Det går ut på en metod att människor framställer teser om saker och ting. Därefter är det genom offentlig debatt, testning, prövning, utvärdering som dessa teser utmanas och revideras för att öka vår individuella och gemensamma kunskap. I denna process är det nödvändigt med en öppenhet och att människor tillåts uttrycka även sådant som är fel och stötande. Det är essentiellt i ett lärande och demokratiskt samhälle. Rauch formulerar utöver detta förhållningssätt även ett antal hot mot det öppna samhället och dess konsekvenser.

Muhammed
av Karen Armstrong

Detta är en spännande liten bok som låter oss följa Muhammeds liv från barndom in i vuxenlivet och några av de avgörande steg som kommit att forma den arabiska halvöns utveckling.

Pionjär och veteran – 50 år med Kina
av Göran Jeijonhufvud

Denna bok ger på ett personligt och samtidigt allmängiltigt sätt inblick i det moderna Kinas framväxt. Leijonhufvud berättar om sina egna erfarenheter av landet som korrespondent och väver samtidigt in historiska skeenden. Det är en massiv volym han har åtstadkommit. Personligen kan jag tycka att den mått bra av att miska något i omfång. Det blir aningen tjatigt och berättelsens framdrift blir lidande av mängden sidor. Jag uppskattar Leijonhufvuds bok, det är ingen tvekan om saken. Den är ett fint komplement till böcker som Mao av Chang och Halliday.

Lost Horizon
av James Hilton

Detta lilla alster är en läsvärd skönlitterär bok som legat till grund för historierna om det mytomspunna Shangri-La i Himalayas berg. Författaren James Hilton låter oss följa den brittiska diplomaten Conway när han möter den dolda dalen och dess invånare. Vi färdas in i österns mystik och dess krockar med västerländsk kultur. Bitvis lyckas Hilton skickligt fånga samhällets och människors lager av komplexitet och motstridigheter. Till exempel då Conway tillskrivs egenskaper, som yttervärlden förutsätter, samtidigt som hans inre drivkrafter grundar sig i helt andra orsaker. Det illustreras bland annat genom Hiltons beskrivning av Conoways förutsatt rasistiska inställning som brittisk överklass, med orden “Conway had no race or colour prejudice, and it was an affection for him to pretend, as he sometimes did in clubs and first-class railway carriages, that he set any particular store on the ‘whiteness’ of a lobster-red face under a topee. It saved trouble to let it be so assumed, especially in India, and Conway was a conscientious trouble saver.

%d bloggers like this: