Kindly Inquisitors

This is an interesting book written by Jonathan Rauch. It is mainly about an approach to learning and experience for individuals as well as society. Rauch calls this Liberal Science. It is a method of people making theses about things. Followed by public debate, testing and evaluation to challenge and revise to increase our individualContinue reading “Kindly Inquisitors”

Friedmans varning

Genom åren har jag haft förmånen att få arbeta för olika företag, såväl lokalt förankrade entiteter som globala storkoncerner. I många av dessa har det drivits någon typ av “välgörenhetsaktiviteter” vid sidan av den ordinarie kärnverksamheten. En slags sponsorverksamhet motiverad som behjärtansvärt bistånd till behövande människor eller miljö. Det har ofta handlat om att skänkaContinue reading “Friedmans varning”

Spegel på väggen där

Har du någon gång funderat på att människor från de politiska lägren på något sätt nästan vänt poler. Nå, riktigt så är det ju inte. Men betänk. Vänstern står numera i allt större grad som försvarare av existerande stat, myndigheter, regleringar och gammelmedia. Försvaret av näringslivet är inte riktigt lika självklart, men tycks vävas inContinue reading “Spegel på väggen där”

Politiskt styrd forskning

Regeringen har för avsikt att inom kort genomdriva en lag som gör att forskning vid våra lärosäten tvingas uppfylla subjektiva värdegrunder för att få bedrivas. Även en lekman begriper att detta är en mycket bekymrande utveckling. Inte bara för att idioti som DIE-narrativen (diversity, inclusivity, equity) uppenbart kommer brunsmeta den vetenskaplig metodens strävan efter sanning.Continue reading “Politiskt styrd forskning”

Rött är det nya bruna

Ja nog är det spännande tider vi lever i. Med Covid-19 inpå husknuten och med allt som följer med det ifråga om social distansiering och psykologiska utmaningar. Teknik som allt mer omvandlar det analoga samhället till ett digitalt dito införs på bred front. Samtidigt sker inte minst en omdaning av samhället som pressar oss inContinue reading “Rött är det nya bruna”

Smutsig byk

Vad händer när sakfrågor får underordnad betydelse i politiken? Det är intressant att följa den senaste tidens mediabevakning av rikspolitiken. Det är uppenbart att det sker ett antal strider där parterna försöker ställa sina opponenter i dålig dager. Kristdemokraterna går starkt in för att påvisa sin jämställda prägel genom att kommunicera att regeringens feministiska politikContinue reading “Smutsig byk”