Silver Silver

This weekend I have taken a course in silversmithing at Gråbrödersmedjan in the town of Lund. It has been three inspiring days with a lot of thing to learn.

Silversmithing is something I can recommend for those who want to try a craft without the learning curve being too steep.

In just few Hours, a couple of artifacts are easily made. And with a professional instructor, like Peter Andersson at Gråbrödersmedjan, you will learn the basic techniques such as soldering, trimming, sawing and more.

————-

I helgen har jag gått en kurs i silversmide vid Gråbrödersmedjan i Lund. Det har varit tre lärorika dagar med mycket nya intryck.

Silversmide är verkligen något jag kan rekommendera för den som vill prova ett hantverk utan att inlärningströsleln är allt för hög för nybörjare som jag själv.

På bara dessa få tillfällen kom det ut ett par alster och med en duktig instruktör, Peter Andersson vid Gråbrödersmedjan, fick man lära sig de grundläggande teknikerna som lödning putsning, slipande, filning och sågande med mera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: