Just Send Me Word/Breven från Gulag

The book Just Send Me Word spans a decade beginning in the mid-40s.

Lev Mischenko is a physicist who lives in Moscow and works at its university. Like the entire Russian people in the 1940s, he is drawn into the events of The Second World War. He fights as a soldier and is captured by the Germans. As a result, he is classified as traitor by the Russian state once released from captivity and returning to his homeland. He is sentenced to 10 years in prison in one of the Gulag system’s brutal prison camps.

Despite appalling conditions, Lev and his fiancée manages to stay in touch for much of Lev’s time as prisoner. They write hundreds of letters. These are smuggled through intermediaries and will later become the backbone of this little book.

Adding on to Lev’s and his beloved Sveta’s letters, with commentary and analysis of events, historical parallels and psychological perspectives, author Orlando Figes manages to produce a book that touches. For those who want to understand something of the regime that ruled, in much of Europe through the 20th century, this is a good complement through its personal characteristics and illustrations on human level how people suffered under the terror of socialism.


Breven från Gulag är en bok som i huvudsak spänner över ett decenium med början i mitten av 40-talet.

Lev Misjtjenko är en fysiker som bor i Moskva och verkar vid dess universitet. Liksom hela det ryska folket dras han in i andra världskrigets skeenden. Han kämpar som soldat och tillfångatas av tyskarna. Detta leder till att han sedemera klassas som landsförrädare av ryska staten när han väl släpps ur fångenskapen och återvänder till sitt hemland. Han döms till tio års fängelsevistelse i ett av Gulag-systemets brutala fångläger.

Trots vidriga förhållanden lyckas Lev och hans fästmö hålla kontakten under stora delar av Levs straffarbete. De skriver mängder av brev till varandra. Dessa smugglas via mellanhänder och kommer långt senare att bli stommen till denna lilla bok.

Genom att varva Levs och hans älskade Svetas brev med kommentarer och analyser av skeenden, historiska paralleller och psykologiska perspektiv lyckas författaren Orlando Figes framställa en bok som berör.

För den som vill förstå något av den regim som härskade, i stora delar av Europa under andra halva av 1900-talet, är detta ett bra komplement genom sin personliga prägel och förmånga att mänskliggöra människorna som fick lida under socialismens terror.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: