Kindly Inquisitors

This is an interesting book written by Jonathan Rauch. It is mainly about an approach to learning and experience for individuals as well as society. Rauch calls this Liberal Science. It is a method of people making theses about things. Followed by public debate, testing and evaluation to challenge and revise to increase our individual and common knowledge. In this process, transparency is necessary and people are allowed to express even things that are wrong and offensive. It is essential in a learning and democratic society. In addition to this approach, Rauch also formulates a number of threats to open society and its consequences.

———————————-

Detta är en intressant bok skriven av Jonathan Rauch. Den handlar i huvudsak om ett förhållningssätt till världen vilken Rauch kallar Liberal Science. Det går ut på en metod att människor framställer teser om saker och ting. Därefter är det genom offentlig debatt, testning, prövning, utvärdering som dessa teser utmanas och revideras för att öka vår individuella och gemensamma kunskap. I denna process är det nödvändigt med en öppenhet och att människor tillåts uttrycka även sådant som är fel och stötande. Det är essentiellt i ett lärande och demokratiskt samhälle. Rauch formulerar utöver detta förhållningssätt även ett antal hot mot det öppna samhället och dess konsekvenser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: