Fortean

Swedish text below/Text på svenska nedan

For those who are busy with art, philosophy, innovation or just want to think in new ways, inspiration can sometimes help to free up thoughts. For example, some workplaces invest in lectures on different topics. In our spare time, we visit galleries and concerts to experience artists’ works. At home, we watch movies, discuss and read books, or maybe we travel to foreign countries to experience all sorts of things. In any case, there are many ways to get inspired.

Charles Fort, image from Wikimedia Commons. Copyright protection expired in year 1959.

The other day, I came in contact with writer Charles Fort. Well, not personally. It would have been a mystery in itself. He lived around the beginning of last century and died in the early 1930s. I had never heard of him before, but he has apparently inspired a lot of people through his interest in anomalies.

Anomaly: It can be described as things and phenomena that are difficult to explain by scientific method or common sense.

In any case, his work has had great impact on the SciFi genre and his book The Book of the Damned, among others, has a given home among many fans, also called Forteans. It was published in 1919 and is a kind of non-fiction book about anomalies.

Marketing material/Cover of Forteam Times, February 2021. From http://subscribe.forteantimes.com/see-inside 2021.

An initiative inspired by Fort’s work is the Fortean Times magazine by Englishman Bob Rickard. The first issue saw the light of day in the 1970s. This monthly publication, still published, covers areas such as Strange Days, myths, Fortean news from the past, articles, literary reviews, travel stories and more. It’s all delivered with a great deal of humor.

http://forteantimes.com/

Some samples from Februari issue 2021:

  • Who’s the Shaman? (you know, the guy who made a fool of himself at Capitolium)
  • Trump is an alien
  • Death Ship (a modern Flying Dutchman myth)
  • The Edinburgh Castle Mystery
  • Peculiar Postcards

————————————–

För den som sysslar med konst, filosofi, innovation eller bara vill tänka i nya banor kan inspiration ibland underlätta för att frigöra tankarna. Vissa arbetsplatser satsar till exempel på föreläsningar om olika ämnen. På fritiden besöker vi gallerier och konserter för att uppleva artisters verk. I hemmets vrå tittar vi på film, diskuterar och läser böcker eller så beger vi oss kanske ut på resade fot för att uppleva världen. Det finns hur som helst många sätt att inhämta inspiration.

Härom dagen kom jag i kontakt med författaren Charles Fort. Ja, inte personligen. Det hade varit ett mysterium i sig. Han levde nämnligen kring förra sekelskiftet och dog i början av 1930-talet. Jag hade aldrig hört talas om honom tidigare, men han har tydligen inspirerat mängder av människor genom sitt intresse för anomalier.

Anomali: Ja, anomali är ju en rackarns term i sig. Det kan beskrivas som saker och fenomen vilka är svåra att förklara med vetenskaplig metod eller vanligt bondförnuft.”

Hur som helst har hans arbeten kommit att inverka på SciFi-genren och bland annat hans bok The Book of the Damned har en given plats hos många beundrare, även kallade Forteans. Den kom ut år 1919 och är en slags icke-fiktiv bok om just anomalier.

Ett initiativ inspirerat av Forts arbeten är magasinet Fortean Times av engelsmannen Bob Rickard. Det första numret såg dagens ljus på 1970-talet. Denna månatliga publikation, som fortfarande ges ut, täcker områden som Strange Days, myter, Fortean-nyheter från förr, artiklar, litteraturrecensioner, reseberättelser och mer. Alltihop är levererat med en glimt i ögat.

http://forteantimes.com/

Ett axplock från senaste numret (februari 2021):

  • Who’s the Shaman? (den hornmössebeklädda snubben som var med och stormade Capitolium)
  • Trump is an alien
  • Death Ship (en modern flygande holländare-myt)
  • The Edinburgh Castle Mystery
  • Peculiar Postcards

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: