Mental istid?

Vi lever verkligen i bildens tidevarv. Aldrig förr har vi fotograferat så mycket, aldrig förr har vi ägnat så många timmar om dagen som nu, åt att titta på bilder, filmklipp, animationer, presentationer. Det är som att vi blivit besatta av att se grafiska represenationer av allt och alla. Som ett globalt missbruk som håller oss i järngrepp.

Det pratas ofta om psykisk ohälsa, lyckopiller, mentala utmaningar, depressioner och mer. Det är inget att leka med. Det har såklart väldigt olika grund. Jag är själv snabb med att betrakta många av dessa yttringar som symptom för destruktiva och verklighetsfrånvända ideologier. Men med handen på hjärtat, det finns ett område som jag tror påverkar oss mentalt i högre grad än mycket annat. Det är kort och gott teknik, närmare bestämt informationsteknik.

Photo by luis gomes on Pexels.com

Under andra halvan av nittiotalet tog spridningen av Internet fart. Från att ha varit ett begränsat fenomen blev det nu allmängods. Innan dess framväxt handlade kommunikation mellan datorer ofta om direktuppringda digitala kunskapsbanker, så kallade bulletin boards. Det kostade skjortan att vara uppkopplad. Det var tiden då endast nördar förstod något om datorernas väsen. Terminaler direktanslutna till servrar fanns på storföretag och universitet. Jag jobbade inom offentlig verksamhet och lärde känna datorvärlden genom centrala trafik- och folkbokföringsregister med mera.

Alla som var med vid Internets insteg i folkhemmet kommer ihåg telefonmodemens karakteristiska ringsignal. En bluddrande sekvens av pip vilken kännetecknade persondatorns uppkoppling mot “nätet”. Varje gång höll man tummarna för att inget oförutsett skulle inträffa. Alla som använde datorer minns också hur uppkopplingen till internetleverantören kunde brytas om någon passade på att ringa just när man var online. Webbläsare som Netscape var populära och sökmotorer som Alta Vista. Passagen, Flashback och Sunet var källor till information. ICQ användes som chattprogram och textbaserade rollspel var vanligt förekommande. Många undrade nog vad allt detta skulle vara bra till.

Och nu sitter vi likväl här med mobiltelefoner och pad:or med all världens information ett par knapptryckningar bort. Kylskåp, dammsugare och badrumsfläktar är uppkopplade. Bara några år före Interneteran var Nationalencyklopedin i franska band högt på mångas önskelista. Helt plötsligt stod du istället med världens samlade erfarenhet till förfogande. Ett Encyclopædia Digitalia på skärmen. Effekten var såklart enorm.

Skiftet går så snabbt och sätten att interagera via teknologin sker på sätt som gör att mängder av juridiska, rationella eller faktabaserade förhållningssätt till tekniken är överspelade innan de ens lämnat idéstadiet. Än mindre är människan som biologisk/psykisk varelse kapabel att konsekvensmedvetet införliva tekniken med sin vardag.

En vän till mig sa härom dagen, -jag är så jävla trött på datorer, varje gång jag har en ledig sekund sitter jag med telefonen i hand och letar efter något jag intalat mig själv är nödvändigt. Och ett par timmar senare vaknar jag ur mitt koma och konstaterar att klockan är så mycket att det är dags att gå och lägga sig.

Kommentaren är klockren. IT-teknikutveckling har som sagt pågått länge och idag är Internet en så integrerad del av våra liv att vi omöjligt klarar oss utan dess ramverk. Den bärande teknik som möjliggjort hypersnabb digital kommunikation, obegränsad lagringskapacitet påverkar våra liv långt mer än vilken ljummen ideologi som helst. Och vi befinner oss bara i början av människas sammansmältning med den digitala teknologin.

Jag har hört påståenden att innovation och tekniska förändringar har en tendens att gruppera sig i kluster. En förändring kommer sällan ensam skulle man väl också kunna säga. Jag vet inte riktigt vad vi ska gruppera Internet med, men kanske finns det ett samband med artificell intelligence, kanske det mänskliga genomets kartläggning, vi kan se kvantfysikens inträde, digitala valutor och mer. Jag skulle vilja gå så långt som att påstå att informationsteknologins framväxt kan klumpas ihop med psykisk ohälsa.

Paradoxalt nog har vi aldrig haft mer fakta till hands än nu. Det borde väl göra oss bättre rustade mot sjukdomar och mentala bekymmer, eller? Och det stämmer, vi är mer rustade. Jag tror också att faktamängden i många områden överskuggas av att tekniken möjliggjort korta responsvägar/-tider. Förr tvingades du leta efter information, numera handlar det om att värja sig från detsamma. Förr hade du ett sjå att få tag på personer, nu finns jordens befolkning överallt och hela tiden. Förr var platsen för informationsförmedling så begränsad att man fick vaska fram det allra viktigaste att ställa i skyltfönstret. Nu har även det mest triviala nonsens samma dignitet som folkmord. Det är ett under att vi inte påverkats mer än vi hittills gjort.

Photo by meo on Pexels.com

Fakta finns i oändliga mägder och används jämt och ständigt på Internet. Känslomässiga uttryck likaså. Jag har en tes om att informationsteknologin orsakat en spricka just mellan fakta och känslor. Detta genom att avlägsna det fysiska mötet ur ekvationen, vilket gör att fakta och känslor inte har samma naturliga samhörighet. Dessutom har det digitala insteget frånskilt dessa två parhästar från vad jag kallar funktionell användbarhet, eller verklighetsförankring om du vill. Där någonstans menar jag att en stor del av samtidens psykiska ohälsa kan skönjas. Det är givetvis inte den enda orsaken, men eventuellt en viktig pusselbit.

Informationsteknologins framväxt kan inte hindras, det är bara naivt att tro något sådant. Vad vi som människor kan göra är att försöka förankra oss själva i vardagen genom att vara fysiskt närvarande i högre grad. Är det en realistisk förhoppning eller enkom naivitet, vad tycker du?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: