Politiskt styrd forskning

Regeringen har för avsikt att inom kort genomdriva en lag som gör att forskning vid våra lärosäten tvingas uppfylla subjektiva värdegrunder för att få bedrivas. Även en lekman begriper att detta är en mycket bekymrande utveckling. Inte bara för att idioti som DIE-narrativen (diversity, inclusivity, equity) uppenbart kommer brunsmeta den vetenskaplig metodens strävan efter sanning. Risken finns också att detta öppnar för allt mer urvattnad relevans för högskolans verksamhet. Ytterligare en risk är att framtida regeringsbildningar kan pålägga forskningen lika eller än mer absurda krav än dagens regering med sin identitetspolitiska bias. Det hela borde vara djupt oroande för alla och envar som ser forskningens oberoende från politisk dogm som en grundbult i ett demokratiskt samhälle.

Man frågar sig verkligen vad det är som gör att politiska makthavare så oerhört gärna vill lägga näsan i blöt i saker de inte förstår sig på. Det är som att jag skulle tala om för bilreparatören hur han ska fixa min trasiga bil trots att jag inte vet ett gram om fordonsteknik.

För den som vill veta mer kan läsa propositionen här, https://www.regeringen.se/4af915/contentassets/da8732af87a14b689658dadcfb2d3777/forskning-frihet-framtid–kunskap-och-innovation-for-sverige.pdf

Själva värdegrundsformuleringen står på sidan 192.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: