Smutsig byk

Vad händer när sakfrågor får underordnad betydelse i politiken?

Det är intressant att följa den senaste tidens mediabevakning av rikspolitiken. Det är uppenbart att det sker ett antal strider där parterna försöker ställa sina opponenter i dålig dager.

Kristdemokraterna går starkt in för att påvisa sin jämställda prägel genom att kommunicera att regeringens feministiska politik är ett misslyckande i frågor om mäns våld mot kvinnor och liknande. Som kristdemokrat långt från maktens korridorer ställer jag mig frågande till argument i sakfrågan på flera plan. Det narrativ som målas upp har inget med verkligheten att göra. Jag får istället tolka initativet som ett lamt motdrag mot Socialdemokraternas tidigare anklagelser i abortfrågan som ställdes mot KD:s Sara Havernaas. Anklagelsen i sig var helt påhittad, men så är det. Denna typ av skeenden följer inte logikens regler. Här gäller det att äga scen och agenda mer än vad som är rätt och fel. Fakta håller tunt i svensk samhällsdebatt. Senast i raden av snyftartiklar är ett dabattinlägg från S-profilen Annika Strandhäll som snyftar i Svenska dagbladet om att Moderaterna riskerar att bli abortmoståndare på kuppen. Nej, självklart framställer hon det inte så enkelspårigt, men det är vad som kommer ut i slutänden. Skriker jag -Inte abortmotståndare! tillräckligt många gånger så kommer människor till sist bara se abortmotsåndare framför sig. Vem som helst kan förstå att det är vad som pågår just nu och det är ett tydligt strategiskt knep för att avskräcka alla potentiella väljarkvinnor att ens våga kasta ett getöga höger om Socialdemokratin som tänkbara alternativ.

Initialt blir man såklart förvirrad av alla frågor som plötsligt slängs upp på bordet. För mig ter det sig tydligt att det egentliga målet är Sverigedemokraterna och att härska genom att söndra. Att Löfven med hang arounds har startat sin valkampanj är givet. Strategin är inte uppenbart men det ser ut som att man vill göra det så obehagligt för allt och alla att ens våga sig i närheten av SD. Metoden är att på två fronter arbeta sig närmare målet. Dels går man hårt åt Sverigedemokraterna genom att associera dem med Trump och “stormningen” av amerikanska kongressbyggnaden. I den andra änden gör Socialdemokraterna likhetstecken mellan M, KD och SD i ämnen som just abortfrågan. På så sätt byggs en kedja upp av så kallad “guilt by association” så att hela borgerligheten ska liknas vid de stollerier som kopplas till president Donald Trump. Det är en skicklig halmgubbe som byggs upp för att sedan angripas. I sammanhanget står sig såväl Kristersson, Busch som Åkesson slätt. Socialdemokraterna har gammelmedia, decenier av erfarenhet och ekonomiska musker bakom sig en masse.

Jag har inte funderat närmare vilka motdrag som är lämpligast mot denna typ av smutskastningskampanjer, men kan spontant se ett antal alternativ. Ett sätt kan vara extremt öppen debatt, att avkräva S detta gång på gång och på så sätt dra det så långt att S tvingas bekänna färg (även om det aldrig kommer ske i explicita ordalag). Ett annat förhållningssätt kan vara att påvisa det absurda och helt enkelt göra narr av herr Löfven. Satir är ju ett beprövat knep. Man kan ju även tänka sig att tydligt göra gemensam sak, KD, M och SD och visa enhet och nykterhet. Strategierna är många och kan genomföras på många sätt. Det går ju också att ställa sig utanför och betrakta spektaklet och helt enkelt förkasta det socialdemokratiska drevet som irrelevant och istället diskutera enbart sakpolitik.

Hur som helst ska det bli intressant att se vilka vändningar dessa cirkusnummer kommer ta. Tyvärr är det vanligt folk som blir lidande när sakfrågor så flagrant används som ammunition i ryktesspridande syfte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: