Jonathan Haidt

En person jag nyligen hittat fram till är socialpsykologen Jonathan Haidt. Han lär ha intressanta åsiker om allt från sociala medier, polarisering och mer. Han har arbetat mycket med intuitionsmodeller och har utvecklat detta vidare till en Moral Foundation Theory, tillsammans med Craigh Joseph och Jesse Graham. Teorin påvisar olika perspektiv på moralfrågor och har även kopplingar till arbeten av Richard Shweder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: