Nära skjuter ingen hare

År 1918 befann sig Sverige minst sagt vid ett vägskäl. Den ryska revolutionens dyningar svallade, hela Europa var en enda konflikthärd och i Sverige var det en period då vi vacklade mellan att trilla ner i det auktoritära träsket av rysk socialism, fortsätta framåt med en härskande överklass eller hitta någon annan väg. Under tryck från alla håll lyckades man från politiskt håll med försiktiga steg hitta vägar att mötas mellan de olika politiska schatteringarna.

Per Ohlsson som länge arbetat som skribent för Sydsvenskan har skrivit en bok med just titeln 1918. Det är en intressant bok som är välskriven och han har fångat mycket av de händelser som utspelade sig i Sverige under året 1918. Tyvärr skiner Ohlssons socialliberala åskådning genom i skriften och färgar den rosa med politiskt korrekt dryghet om maktanalyser och genusperspektiv. Det är synd på ett ämne som annars är högintressat för den som vill förstå vår samtid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: