Buzz-intro

Buzz är en serie jag skissat på i omgångar genom åren, med start ungefär år 2009. Den existerade länge som återkommande inslag på ett företag som jag tidigare arbetat för. Då handlade det om att fånga vardagliga händelser, frågor, omständigheter och omvandla dem till igenkännande humor, något i stil med de berömda Dilbert-serierna, om än i långt enklare format.

Efter hand har jag kommit att illustrera andra frågeställningar och observationer ur livet. Det kan handla om allt från vardagsgöromål till filosofiska spörsmål. Inte sällan finns en ton av satir med, gällande samhällsfrågor eller politiska inriktningar. Jag dras ofta till att göra narr av sådant jag finner enkelspårigt, till exempel postmodernistiska, relativistiska, identitetspolitiska och liknande yttringar.

Serierna består oftast av en enda ruta med en eller flera figurer med vidhängande text och någon pratbubbla. Oftast ritar jag bilden med blyerts på vitt papper i A5-format och fyller därefter i med svart bläck. Aktuella texter och dialoger skriver jag i nederkant under den tecknade bilden eller på baksidan av bilden. Väl skannad till datorn lägger jag in texten med hälp av något bildredigeringsprogram.

I blogginläggen här på sajten, under kategorin Buzz, hittar du ett axplock av publicerade strippar.

—————————–

Buzz is a comic I have been working on now and then, since year 2009. First it was a not so regular contribution to my former company, capturing every day issues and turning them into awareness of ineffective routines and similar.

Later I have focused its scope on other observations and matters of life. Some has to do with just simple family issues, other stuff is about concepts and philosophical questions larger than life. Often I add a touch of satire to my work, especially with regards to political correctness and political ideologies. One of my favorite topic is to make fun of things I find single minded, e.g. post modernism, racism, relativism, identity politics and similar expressions.

The Buzz comic strips often consist of just one scene in a single frame, including one or more “persons”, attached text and a bubble.

I use to start of making a pencil draft on white paper (size A5) and then fill in with black ink. Texts and dialogues are noted on the back of the paper and later added to the scene, after having the drawing scanned into my computer.

You may find some of the Buzz strips in the blog posts on the site. Just click on the Buzz category.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: