Jesaja 42:5-9

Den heliga skrift, en introduktion till detta blogginlägg

Ett av de kapitel jag kikat närmare på är Jesajas 42, mer specifikt verserna fem till nio. I dessa berättar Jesajas om tiden då Ussia, Achas och Hiskia härskade i Juda. Jesaja var en av de judiska profeterna och levde på 700-talet före Kristi födelse.

Kapitlet berättar om hur Cyrus den store får guds stöd att återuppbygga Israel efter att utdrivningen till Babylonien hävts och judarna kunnat återvända till Israel.

Texten lyder som nedan i kapitlet om Herrens tjänare och hans uppgift.

5. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden: 6. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig, jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de andra folken. 7. Du skall öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret. 8. Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon, inte min berömmelse med gudabilder. 9. Det som förut var är förbi, nu förkunnar jag något nytt. Innan det ännu spirat kungör jag det för er.

Jag tror att nyckeln till detta kapitel är att finna i sista versen, nummer nio. Det som var är förbi, nu förkunnar jag något nytt. Det kan hända att denna mening handlar om kunskap. På något sätt tror jag att allt lärande innebär att du måste kasta något gammal från dig. Ditt gamla synsätt inom aktuellt kontext är inte längre möjligt att bibehålla när din nya kunskap internaliseras. Det blir extra tydligt vid stora paradigmskiften som när tron om en platt jord ändrades och man förstod att den är rund. Nå, det är ett extremt fall men illustrerar vad jag syftar på. När din nya kunskap uppenbaras finns det helt enkelt ingen återvändo.

Texten skulle också kunna läsas som att kunskap är något som bör spridas och den som gör så öppnar de okunnigas ögon och bringar dem ur enfaldens bojor. Vi kan såklart betrakta detta som missionsarbete, men även om du plockar fram dina mest sekulära glasögon inser vi att spridandet av kunskap är centralt i vår kultur och bidrar till ett bättre samhälle. Det är därför vi har skolor och lärosäten. Ur kristet perspektiv kan vi betrakta att detta till exempel handlar om centrala värderingarna rotade i de tio budorden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: