Home

Along the narrow road

Med vägen som mål

Straighten up, carry your own weight, it’s your damn duty! Yes, I know it sounds harsh. We’re not just cogs in a machinery of duties. We all hunger for security, freedom, relationships and new discoveries. A society can be seen as a wild landscape where public entities maintain basic infrastructure. This is so that we can fulfill our obligations and also live our lives to the fullest. The journey of life is full of interactions between people. It’s joy, it’s sadness, confusion, anger and love. What is your part in this puzzle and where do you think the limit should go for people’s freedom and responsibility?

———————————————–

-Sträck på dig, axla ditt ansvar. Det är din förbannade skyldighet! Ja, jag vet. Det låter barskt. Vi är ju inte enbart kuggar i ett plikternas maskineri. Vi törstar alla efter trygghet, frihet, relationer och nya upptäckter. Ett samhälle kan ses som ett vildvuxet landskap där det offentliga upprätthåller grundläggande infrastruktur. Detta så att vi kan uppfylla våra skyldigheter och leva ut som individer. Livets resa är ett samspel mellan människor. Det är glädje, det är sorg. Vad är din del i detta pussel och var tycker du att gränsen bör gå för människors frihet och ansvar?

Welcome to/Välkommen till RockAlderin.com

Hi, I’m Petter. At this site you’ll find things related to art, philosophy, society and culture. Much of its content is extracted out of thoughts about human limitations, values and habits. My hope is that the site will contribute to reflections on your own journey through life. Maybe it plants a seed of curiosity. Here are things related to aesthetics, philosophy, tragedy and comedy, society at large and in small, local contexts. For those who want to exchange ideas, you’ll find a link to the contact page at the main menu.

————————————

Hej, jag heter Petter. Här på sajten hittar du saker som har med konst, filosofi, samhällsfrågor och kultur att göra. Mycket av materialet är sprunget ur tankar kring människans begränsningar, värde och invanda tankemönster. Min förhoppning är att du med denna sajt lockas till reflektion om ditt egen färd genom livet. Kanske sår det ett frö av intresse. Här finns saker som relaterar till estetik, filosofi, tragik och komedi, samhället i stort och i smått, lokalt och globalt. För den som vill utbyta idéer så hittar du en länk till kontaktsidan i menyn.

Posts/Inlägg

Learn More/Vill du veta mer

Foundation

“Let’s call a spade a spade, not a gardning tool”
Apophthegmata laconica, Plutarcho, Nicholas Udall

A social issue is rarely simple enough to be answered with a Yes or a No. Here you will find some thoughts about methods, approaches and perspectives to target social questions.

——————-

En samhällsfråga är sällan så lätt att den kan besvaras med ett ja eller nej. Här hittar du lite om metoder, förhållningssätt och perspektiv att anlägga på samhällsfrågor.

Blog Posts

“As time goes by”
Everybody’s Welcome, 1931 Herman Hupfeld

Take a look at linked page to view older posts and news.

——————

Kika här om du vill titta på äldre inlägg och nyheter.

Links

“No man is an island”
Devotions upon Emergent Occasions, 1624 John Donne

The world is full of contributions by wise people. Follow the link to find links to people, lectures, forums, articles, etc.m.

———————

Världen är full av bidrag från kloka människor. Här hittar du länkar till personer, föreläsningar, forum, artiklar m.m.

Get in Touch/Gör din röst hörd

I am interested in thoughts, comments and questions, whether large, concrete, abstract or small. So don’t hesitate to get in touch if you think it can lead to fruitful dialogue. I reply to all respectful messages as far as time allows.

—————————

Jag är intresserad av åsiker, kommentarer och frågor i stort och i smått. Så tveka inte att höra av dig om du tror det kan leda till fruktbar dialog. Jag besvarar alla respektfulla meddelanden så långt tiden medger.

About/Om

Raised in the 1960s and 1970s in a family of artists, architects, academics, seafarers and more, in a Europe divided by the Iron Curtain and the rise of the brutalist architecture housing programmes. My path has passed through public organizations, global corporations, small businesses and non-profit engagements. I am a father, country boy, hobby artist with upbringing in Stockholm, Copenhagen and on the countryside outside small town of Lund. History, aesthetics and philosophy has always interested and engaged.

————————–

Uppvuxen under 60- och 70-talet med såväl esteter, arkitekter, akademiker som sjömän i familjen, i ett Europa delat av järnridån och miljonprogrammets framväxt. Min väg har slingrat sig genom allt från offetlig verksamhet, internationella storbolag till fåmansföretag och ideell verksamhet. Jag är pappa, lantis, hobbykonstnär med uppväxt i Stockholm, Köpenhamn och på landsbygden utanför Lund. Historia, estetik och filosofi har alltid intresserat och engagerat.